معاون درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی ضمن اعلام آمادگی کامل تأمین‌ اجتماعی برای مشارکت در طرح دارویار، از تسویه مطالبات داروخانه‌های خصوصی و مستقل طرف قرارداد این سازمان تا انتهای سال ۱۴۰۰ و همچنین مطالبات مرتبط با نسخه الکترونیک تا انتهای خرداد ۱۴۰۱ خبر داد.

 گویای خبر – به گزارش پایگاه خبری سازمان تأمین‌ اجتماعی، دکتر مهدی اسلامی گفت: در مرحله اول طرح دارویار، از ۱۳۹۱ قلم داروی تحت پوشش تأمین‌ اجتماعی، با اعلام سازمان غذا و دارو  ۱۰۴۰ قلم ذیل طرح دارویار قرار گرفته است. بر اساس این طرح مقرر شده که یارانه دارو به‌صورت مستقیم و از طریق پرداخت به سازمان‌های بیمه‌گر و ازجمله سازمان تأمین‌ اجتماعی اختصاص یابد؛ به همین دلیل یارانه داروهای خارج از پوشش بیمه‌ای نیز توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری سازمان تأمین‌ اجتماعی پرداخت می‌شود.
دکتر اسلامی بر آمادگی کامل و همراهی سازمان تأمین‌ اجتماعی در اجرای طرح دارویار تأکید کرد و گفت: از نظر تأمین زیرساخت‌ها و بستر فناوری هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها موضوعی که در طرح دارویار باید همواره مورد توجه قرار گیرد، تأمین منابع پایدار برای این طرح توسط سازمان برنامه و بودجه است که امیدواریم با تأمین اعتبار لازم، شاهد اجرای موفق این طرح باشیم.
دکتر اسلامی با اشاره به این که بخش عمده مطالبات داروخانه‌ها تسویه شده و تنها بخشی از مطالبات مربوط به نسخ کاغذی که تبدیل به نسخه الکترونیک نشده و باید در مسیر مشخص قانونی بررسی و تأیید شود، باقی مانده است، افزود: درباره مطالبات مراکز دانشگاهی نیز با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه در مسیر مشخصی در حال کار هستیم و امیدواریم به زودی این مطالبات نیز پرداخت ‌شود. مطالبات حدود ۱۳ هزار مرکز پاراکلینیک طرف قرارداد سازمان تأمین‌ اجتماعی نیز مطابق روال مشخص خود در حال پرداخت است.
معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: اجرای طرح دارویار در سازمان تأمین‌ اجتماعی در مرحله اول ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان و سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در صورت وارد شدن داروهای خارجی و سایر داروهای باقیمانده و مدنظر سازمان غذا و دارو به این طرح، پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود  ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این هزینه‌ها اضافه شود و در مجموع برای اجرای این طرح بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهیم داشت که باید توسط سازمان برنامه‌ و بودجه تأمین شود.
دکتر اسلامی تصریح کرد: کل بودجه بخش درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌ اجتماعی در حال حاضر حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است و این سازمان در طرح دارویار تنها نقش همکاری و تسهیل‌گری دارد. تامین هزینه این طرح به طور کامل برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری سازمان تأمین‌ اجتماعی