به‌ منظور برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود حوزه میراث‌ فرهنگی، نامگذاری ایام هفته میراث‌ فرهنگی اعلام شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  میراث‌ آریا، بر این اساس ۲۸ اردیبهشت اولین روز از هفته میراث‌ فرهنگی به نام «قدرت موزه‌ها، نوآوری، پایداری، جامعه‌سازی» نامگذاری شده است.

همچنین ۲۹ اردیبهشت با عنوان «حفاظت از میراث‌ فرهنگی و مشارکت مردمی» و ۳۰ اردیبهشت با عنوان «مطالعات دانش‌بنیان، پژوهش و آموزش» نامگذاری شده است.

روز ۳۱ اردیبهشت نیز با عنوان «مرمت و احیای آثار و بافت‌های تاریخی» نامگذاری شده و «ثبت ملی و جهانی آثار، دستاوردها و ظرفیت‌ها» عنوانی است که برای روز ۱ خرداد در  نظر گرفته شده است.

در ادامه روزهای هفته میراث‌ فرهنگی، ۲ خرداد با عنوان «پایگاه‌های تاریخی، اهداف ملی، ابعاد جهانی و ۳ خرداد نیز با عنوان «میراث‌ فرهنگی و دفاع مقدس» نامگذاری شده است.

  • منبع خبر : میراث آریا