بانک‌ها برای دریافت اعتبار باید وثیقه بگذارند، صالح آبادی گفت: امسال در قانون بودجه برنامه‌ای دیده شد که بانک‌ها اگر می‌خواهند از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرند، حتماً باید به بانک مرکزی وثیقه بسپارند.

به گزارش گویای خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس بانک مرکزی گفت: یکی از مواردی که بانک‌ها باید اصلاح می‌کردند، اضافه برداشتی است که از بانک مرکزی انجام می‌دهند که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.

او گفت:  امسال در قانون بودجه برنامه ای دیده شد که بانک ها اگر می‌خواهند از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرند و اضافه برداشت داشته باشند، حتماً باید به بانک مرکزی وثیقه بسپارند و بدون وثیقه نمی‌توانند.

بانک‌های شبه دولتی و دولتی از دولت مطالبات بسیاری دارند که در سنوات گذشته ایجاد شده که باید تسویه شود. صالح آبادی می گوید برای حل آن هم بسته‌ای را به دولت پیشنهاد کرده ایم و آن را دنبال می‌کنیم تا این مجموعه‌ها طلب خود را از دولت دریافت کنند.

به گفته رئیس بانک مرکزی، اولین محور سه‌گانه اصلاح نظام بانکی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی است. محور دوم، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و سومین محور نیز اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم است. اگر محور اول اصلاح شود می‌تواند، تورم را کاهش دهد.

او می‌گوید: یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی، استقراضی است که دولت از بانک مرکزی انجام می‌دهد و در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتاد. محور دیگر، فروش ارز‌های دولتی است. هنگامی که دولت نفت خود را به فروش می‌رساند ارز حاصل را به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی این ارز را در بازار به فروش می‌رساند.

رئیس بانک مرکزی گفت: با اصلاحاتی که در دولت سیزدهم انجام شده بانک‌ها کمتر از ۳۰ درصد اوراق خزانه  را خریداری می‌کنند و ۷۰ درصد را بازار خریداری می‌کند. در حال تشکیل صندوق‌هایی هستیم که اوراق با وجوه مردم خریداری شوند.

انتهای سال گذشته میزان اوراقی که در سبد بانک مرکزی بود ۹۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شد اما اکنون به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق در بازار فروخته شده، که به گفته صالح آبادی باعث کاهش پایه پولی می‌شود.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان