معاون امور مجلس رئیس جمهور از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در جلسه امروز هیات دولت خبر داد.

به گزارش گویای خبر سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور درباره آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: پیشنهاد وزارت صمت درباره واردات خودرو امروز در جلسه دولت تصویب و نهایی شد.

وی با بیان این که دولت با موضوع واردات خودرو موافق است درباره جزئیات آن، افزود: دولت آیین‌نامه‌ای برای این موضوع تدوین کرده است؛ باید برای تحقق این امر همه جوانب باید در نظر گرفته شود و به طور مثال تاثیری که این موضوع بر قیمت ارز دارد، مشخص شود.

معاون امور مجلس رئیس جمهور تصریح کرد: جلسات مختلفی درباره این موضوع با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و معاونت اقتصادی برگزار شد تا همه نظرات خود را بیان کنند و این موضوع نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد.