مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی، گفت: این طرح بعد از تصویب اولیه در کمیسیون فرهنگی بعد از رفع ایرادات برای بررسی و تصویب مجدد، سال آینده در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار می‌گیرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری کتاب ایران، سیدحسن سیدابراهیم، مشاور امور مجلس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره آخرین وضعیت تصویب طرح اصلاح قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نخستین مرحله، تصویب و طبق روال این طرح قبل از بررسی در صحن علنی مجلس به معاونت قوانین مجلس ارجاع شد تا اگر ایرادات حقوقی و قانونی به این طرح وارد باشد، پیش از رفتن به صحن علنی مجلس و شورای نگهبان، با اعمال اصلاحات مجدد در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز حدود یک‌ماه پیش ایرادات وارد به مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را در زمینه طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی اعلام  و اخیرا در یک جلسه‌؛ اصلاحات بر اساس ایرادات وارد شده، اعمال شد تا این طرح مجدد بعد از اصلاحات در کمیسیون فرهنگی مجلس، مطرح و قرائت ‌شود و در صورتی که اعضای کمیسیون فرهنگی مجدد به طرح اصلاحی رأی بدهند و مشکلی نداشته باشد، این مصوبه برای بررسی در نوبت صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

سید‌ابراهیم با بیان این که بیشتر ایرادات وارد شده به طرح «تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی» «شکلی» است و ایرادات جدی و زیادی به این طرح وارد نشده است، گفت: در مصوبه کمسیون فرهنگی مجلس پیش از ارائه این طرح به معاونت قوانین  مجلس شورای اسلامی، بندی مطرح شده بود با این مضمون که «دولت کمک‌های مالی خود را در قالب فصل یک و ۶  که شامل حقوق و رفاهیات است می‌تواند به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ارائه کند»؛ کلمه «می‌تواند» با آگاهی مطرح شد که این بند بار و تعهد مالی برای دولت ایجاد نکند؛ اما معاونت قوانین مجلس معتقد است، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور یک نهاد «عمومی» و «غیردولتی» است و مانند دستگاه‌های دولتی دیگر نیست. برهمین اساس نمی‌تواند از  قالب فصل یک و ۶  از کمک‌های دولتی استفاده کند؛ به‌عبارت دیگر بخش معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی این بند را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده و خواستار اصلاح  آن شده است.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی گفت: در متن جدید، تلاش کردیم به نحوی  این ایراد اصلاح شود تا  این حساسیت  که مغایرت این بند با اصل ۷۵ قانون اساسی است، رفع شود؛ البته از ابتدا نیر طبیعی بود این ایراد به این بند وارد شود زیرا «فصل یک» رسما برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و ما در متن پیشنهادی آورده بودیم دولت می‌تواند به نهاد کتابخانه‌های عمومی در این زمینه کمک کند اما پیش‌بینی می‌شد که معاونت قوانین مجلس به این موضوع حساسیت نشان بدهد.

وی افزود: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معتقد است از این عنوان یعنی فصل یک و ۶ استفاده نشود؛ زیرا این بند، رسما شامل حال دستگاه‌های دولتی می‌شود.

سید‌ابراهیم درباره تغییرات دیگری که در متن طرح پیشنهادی تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی اعمال شده است، گفت: البته برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ماده ۶  و بحث درآمد از شهرداری‌ها نیز در این متن پیشنهادی اهمیت داشت و تلاش کردیم در این بخش؛ منبع درآمدی نهاد را ارتقا دهیم.

وی افزود: بر اساس آخرین اصلاحات، سهم درآمد کتابخانه‌ها از محل درآمد شهرداری‌ها در شهرهای برخوردار یک‌درصد و در شهرهای کمتر‌ برخوردار نیم‌درصد تعیین شد.

سید‌ابراهیم درباره تغییرات دیگر متن پیشنهادی طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی بعد از ارجاع این متن از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: البته در مواردی مانند ترکیب هیأت امنای نهاد و بندهای دیگر، از نظر شکلی، ایراداتی به متن پیشنهادی طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در معاونت  قوانین مجلس گرفته شده است اما این ایرادات بیشتر شکلی و در حد اصلاح متنی بوده است.

مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در امور مجلس شورای اسلامی با بیان این که کمیسیون فرهنگی مجلس تا پایان سال حداکثر ۳ جلسه دیگر نیز خواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به ضیق وقت تا پیش از سال جدید و با توجه به این که دستورهای قابل بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس در این سه جلسه از پیش تعیین شده است، بررسی طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی با اصلاحات مجدد، ابتدای سال آینده در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، پس از رایزنی‌های مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و پی‌گیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ۲۴ مهرماه امسال بررسی طرح اصلاح قانون تاسیس و نحوه اداره نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌‌‌های عمومی کشور و سیدحسن سیدابراهیم، مشاور دبیرکل در امور مجلس در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و کلیات آن به تصویب رسید.

  • منبع خبر : خبرگزاری کتاب ایران