شرکت نفت ستاره خلیج فارس مناقصه عمومی دو مرحله‌ای طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره سازی ۴۴۵ هزار بشکه‌ای را منتشر کرد.

به گزارش گویای خبر، شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره‌سازی فرآورده نفتای سبک از نوع سقف شناور داخلی با ظرفیت هر مخزن ۴۴۵,۰۰۰ بشکه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شرکت دارای حداقل پایه یک رشته پیمانکاری نفت و گاز و دارای سابقه فعالیت مشابه واگذار کند.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد طراحی، خرید کالا و ساخت دو دستگاه مخزن اتمسفری ذخیره‌سازی فرآورده نفتای سبک از نوع سقف شناور داخلی با ظرفیت هر مخزن ۴۴۵,۰۰۰ بشکه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شرکت دارای حداقل پایه یک رشته پیمانکاری نفت و گاز و دارای سابقه فعالیت مشابه واگذار کند، بنابراین از همه شرکت‌های معتبر دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مناقصه  از تاریخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۳ با ارسال نامه، اعلام آمادگی خود را مطابق دستورالعمل مکاتبات مندرج در وبگاه شرکت نفت ستاره خلیج فارس سربرگ مناقصات به آدرس WWW.PGSOC.IR به همراه فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

هزینه خرید اسناد: ۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره ۰۲۲۳۹۰۳۸۱۱۳۴۸ بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره ۳۱۳۱۲۶۶۰-۰۷۶ و ۳۱۳۱۳۳۵۷-۰۷۶ تماس حاصل فرمایند.)

میزان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ( یکصد و دوازده میلیارد ) ریال.

میزان پیش پرداخت: پنجاه درصد بخش ارزی (تأمین کالا) و بیست درصد بخش ریالی (طراحی و ساخت) قرارداد در قبال دریافت ضمانت‌نامه بانکی معتبر

تاریخ بازدید: مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۳، ساعت ۰۹:۰۰ متقاضیان باید حداکثر تا ساعت ۱۱ مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۳ نسبت به معرفی نماینده خود جهت بازدید اقدام فرمایند.

مهلت تسلیم بسته پیشنهادی مناقصه: تا ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۳

محل تسلیم بسته پیشنهادی مناقصه شامل پاکت «ب» (ارزیابی کیفی) و پاکت «د» (پیشنهاد فنی): بندرعباس، کیلومتر ۱۳ محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار صنعت نفت، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: ۳۱۳۱۰۰۰۰-۰۷۶ داخلی ۲۹۱۹، دورنگار: ۳۱۳۱۳۱۳۱-۰۷۶، کدپستی: ۷۹۳۱۱۸۱۱۸۳، ایمیل: Legal@pgsoc.ir