بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا هم اکنون روی عدد ۸۰ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

به گزارش گویای خبر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۷۸ و شرایط قابل قبول بوده، این در حالی است که هم اکنون نیز شاخص آلودگی هوا در وضعیت قابل قبول و روی عدد ۸۰ است، به طوری که ۴ ایستگاه در وضعیت هوای پاک و ۱۷ ایستگاه در وضعیت قابل قبول و یک ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند و هیچ ایستگاهی در وضعیت ناسالم برای همه و قرمز قرار ندارد.

بر این اساس کیفیت هوای تهران در ایستگاه‌ پیروزی (منطقه ۱۳)، شریف (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۱۹ و میدان فتح (منطقه ۹) در وضعیت هوای پاک قرار دارند.

همچنین کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهید محلاتی (منطقه ۱۴)، اقدسیه (منطقه یک)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرداری مناطق ۲، ۴، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۲۱ و ۲۲، ایستگاه گلبرگ (منطقه ۸)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، پونک (منطقه ۵)، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ و پارک رازی ( منطقه ۱۱) در شرایط قابل قبول قرار دارند و ایستگاه پارک قائم (منطقه ۱۸) در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.