کتاب «دنیای دینانی» که به قلم دکتر محمدجعفر محمدزاده نوشته شده است؛ توسط انتشارات اطلاعات منتشر شد.


به گزارش گویای خبر  این اثر خواندنی در شناخت اندیشه و آثار دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی به چاپ رسیده و در برگیرنده بخشی از آثار و افکار دکتر دینانی از نگاه نویسنده آن است.
انتشارات اطلاعات این کتاب را به تازگی (تابستان ۱۴۰۱) منتشر و در مراکز فروش خود عرضه کرده است.
«دنیای دینانی» در ۱۲۴ صفحه در قطع رقعی و دارای ۲ فصل و یک مقدمه با عنوان سرسخن است.
فصل نخست، مشتمل بر شش مقاله است که سال‌های پیش در روزنامه اطلاعات انتشارات یافته، که به گفته مولف در مقدمه کتاب، به  پاس قدردانی از مقام علمی دکتر دینانی، و  اهمیت موضوع با مداقه ویرایشی تازه همراه با پاورقی‌هایی افزوده به صورت کتاب درآمده است.

▫️ پرسش‌های دقیق؛ پاسخ‌های عمیق
▫️ نصیرالدین فیلسوف گفتگو
▫️ عالم هستی کلام خداوند است
▫️ نگاه جدید به زندگی در اندیشه خیام
▫️ اندیشه و خرد در مکیال گفتگو
▫️ ابن سینا فیلسوف ناشناخته
شش مقاله‌ای است که در فصل نخست کتاب آمده است.
نویسنده در فصل دوم، به ارائه کتاب‌شناسی مختصری از ۲۷ اثر فلسفی دکتر دینانی به صورت کوتاه و روش‌مند پرداخته است که راهنمای معتبری برای شناخت آثار این فیلسوف معاصر است.
دکترمحمدجعفر محمدزاده  در سرسخن آورده است: این کتاب بر آن است تا با تکیه بر گفتار و نوشتار، دو محصول عمده زبان، اندکی از دنیای فیلسوف معاصر دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی را بشناساند و این بهترین راه شناخت است، در غیر این‌‌صورت  شناساننده به اعتبار حکم عقلی نیازمند شرایطی است که فراهم نیست تا با آن بتوانند به شناساندن این فیلسوف گرانمایه بپردازد.