بایگانی‌های سرانه تعداد خسارت - گویای خبر
آمار عملکرد بازار بیمه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ ۳۱ تیر ۱۴۰۳
از سوی بیمه مرکزی اعلام شد:

آمار عملکرد بازار بیمه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳

بر اساس گزارش معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی و بر مبنای ارقام خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب، صنعت بیمه در سه ماهه سال جاری 42.7 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲ ۲۰ آذر ۱۴۰۲
از سوی بیمه مرکزی منتشر شد:

گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۲

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و امور فنیِ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی صنعت بیمه در 7 ماهه اول سال 1402 حدود 77.7  همت (هزار میلیارد تومان)خسارت پرداخت کرده است.