بایگانی‌های سرانه خسارت پرداختی - گویای خبر
گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲ ۰۶ دی ۱۴۰۲
از سوی بیمه مرکزی منتشر شد:

گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲

بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و امور فنیِ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی صنعت بیمه در 8 ماهه اول سال 1402 حدود 92.1  همت (هزار میلیارد تومان) خسارت پرداخت کرده است.