بایگانی‌های سرانه درآمد - گویای خبر
کسب موفقیت در یک مجموعه مستلزم تلاش، همدلی و همکاری جمعی است ۱۵ آبا ۱۴۰۲
مدیرعامل بانک توسعه تعاون؛

کسب موفقیت در یک مجموعه مستلزم تلاش، همدلی و همکاری جمعی است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه ویدئو کنفرانسی با همکاران استان کردستان با بیان این مطلب که هیچ موفقیت و شکستی شانسی نیست گفت: کسب موفقیت در یک مجموعه مستلزم تلاش، همدلی و همکاری جمعی است.