بایگانی‌های مهارت‌های دیجیتال - گویای خبر
راه‌اندازی طرح ملی آموزش برنامه‌نویسی دانش‌آموزان ۲۰ تیر ۱۴۰۲

راه‌اندازی طرح ملی آموزش برنامه‌نویسی دانش‌آموزان

طرح ملی آموزش برنامه‌نویسی و مهارت‌های دیجیتال با هدف عدالت آموزشی به صورت رایگان در دسترس دانش‌آموزان سراسر کشور قرار گرفت.