بایگانی‌های مهارت سخنوری - گویای خبر
نخستین مدرسه تابستانه بیمه ملت برگزار شد ۲۸ شهر ۱۴۰۲

نخستین مدرسه تابستانه بیمه ملت برگزار شد

مراسم اختتامیه نخستین دوره مدرسه تابستانه شرکت بیمه ملت ویژه فرزندان همکاران برگزار شد.