بایگانی‌های مهار رشد حاشیه‌نشینی - گویای خبر
شهرداری‌ها باید برای مهار رشد حاشیه‌نشینی برنامه داشته باشند ۳۰ ارد ۱۴۰۲
وزیر کشور:

شهرداری‌ها باید برای مهار رشد حاشیه‌نشینی برنامه داشته باشند

وزیر کشور با بیان این که جلوی رشد حاشیه‌نشینی گرفته شود، گفت: شهرداری‌ها برای مهار این پدیده باید برنامه داشته باشند.