بایگانی‌های مهار سیل - گویای خبر
ششمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری سوم مرداد آغاز به کار می‌کند ۰۲ مرد ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری سوم مرداد آغاز به کار می‌کند

ششمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با تاکید بر تعادل‌بخشی و پایداری منابع آب در حوزه‌های آبخیز، سوم و چهارم مرداد امسال به صورت حضوری و برخط در تهران برگزار می‌شود.