بایگانی‌های مهندسان ایرانی - گویای خبر
اورژانس هوایی تقویت می‌شود ۱۵ بهم ۱۴۰۱

اورژانس هوایی تقویت می‌شود

رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران گفت: بالگردهای اورژانس هوایی از جمله تهران با همت این هیات با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌های دشمنان تقویت می‌شود.

۹ خودروی جدید داخلی در راه بازار ۰۴ آبا ۱۴۰۱
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت خبر داد:

۹ خودروی جدید داخلی در راه بازار

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر پایه ساماندهی توسعه محصول در صنعت خودروی کشور از حیث توسعه پلتفرم و محصول، از سال آینده ۹ خودروی جدید داخلی به جمع تولیدات خودروسازان داخلی اضافه خواهد شد.