بایگانی‌های اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها - گویای خبر
اراده جدی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها ۲۰ آذر ۱۴۰۲
وزیر اقتصاد در افتتاحیه همایش اقتصاد ایران:

اراده جدی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها

وزیر اقتصاد با تاکید بر این که اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است، تصریح کرد در این میان علاوه بر ناترازی‌ها اصلاح ساختارهای مولد ناترازی نیز با جدیت دنبال می‌شود.