بایگانی‌های اصلاح ساختارها - گویای خبر
بانک صادرات ایران بر محور رعایت قانون و مقررات، «در خدمت مردم» است ۲۴ تیر ۱۴۰۲
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران؛

بانک صادرات ایران بر محور رعایت قانون و مقررات، «در خدمت مردم» است

بانک صادرات ایران با پی‌گیری راهبردهای عملیاتی در سال 1402، سیاست‌ها و برنامه‌های خود برای اصلاح ساختارها، نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی، ارزش‌آفرینی پایدار، رعایت دقیق مقررات پولی و بانکی و پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان و مردم را با جدیت دنبال می‌کند.