بایگانی‌های اصلاح طرح هادی - گویای خبر
نهضت دوم واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت اجرا می‌شود ۲۱ مرد ۱۴۰۲
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

نهضت دوم واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت اجرا می‌شود

وزیر راه و شهرسازی در شورای مسکن استان ایلام از اجرای نهضت دوم واگذاری زمین به متقاضیان در طرح جوانی جمعیت طی یک ماه و نیم آینده خبر داد.