بایگانی‌های اصلاح مدل کسب وکار بانک‌ها - گویای خبر
رتبه‌بندی بانک‌ها براساس بیش از ۴۰ شاخص برای تعیین حد رشد بانک‌ها ۲۳ خرد ۱۴۰۲
معاون نظارت بانک مرکزی؛

رتبه‌بندی بانک‌ها براساس بیش از ۴۰ شاخص برای تعیین حد رشد بانک‌ها

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب وکار بانک‌ها گفت: بانک‌ها را بر اساس مدل کملز و بیش از ۴۰ شاخص رتبه‌بندی کردیم و در سال جاری نیز این مدل به کارملز ارتقا یافته و میزان رعایت مقررات نیز به مدل قبلی اضافه شده است.