بایگانی‌های اصلاح ناترازی بانک‌ها - گویای خبر
کاهش ۹ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ ۱۱ ارد ۱۴۰۲
بر اساس آمار مقدماتی بانک مرکزی؛

کاهش ۹ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱

پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال های 1398 تا 1400، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد به گونه‌ای که رشد نقدینگی بر اساس امار مقدماتی با 9 واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسید.