بایگانی‌های اصلاح ناترازی نظام بانکی - گویای خبر
از همه ظرفیت‌ها برای خدمت به بخش کشاورزی استفاده می‌کنیم ۱۸ آذر ۱۴۰۲
مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع مدیران صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد:

از همه ظرفیت‌ها برای خدمت به بخش کشاورزی استفاده می‌کنیم

مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع مدیران صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد: از همه ظرفیت‌ها برای خدمت به بخش کشاورزی استفاده می‌کنیم.