بایگانی‌های اصلاح و تصویب اساسنامه - گویای خبر
دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم شرکت بیمه ملت ۲۲ اسف ۱۴۰۲

دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم شرکت بیمه ملت

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در روزنامه ایران منتشر شد.