بایگانی‌های اصناف و کسبه - گویای خبر
استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید ۰۴ دی ۱۴۰۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در حالی که در دی ماه پارسال دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری استفاده از تنخواه بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابتدای دی ماه امسال این استقراض به صفر رسید.