بایگانی‌های اصول تغذیه در فصل بهار - گویای خبر
اصول تغذیه در فصل بهار ۱۵ فرو ۱۴۰۲

اصول تغذیه در فصل بهار

با توجه به این که در  فصل بهار هوا گرم‌تر می‌شود و رطوبت هوا افزایش پیدا می‌کند و بهتر است غذاهایی که ساده و اجزا و ترکیبات کمتری دارند مصرف شود.