بایگانی‌های اصول مشتری‌مداری - گویای خبر
افزایش منابع و رشد مشتریان حقیقی و حقوقی در شعب بانک شهر ۱۴ بهم ۱۴۰۲
15 سال همراهی و خدمت

افزایش منابع و رشد مشتریان حقیقی و حقوقی در شعب بانک شهر

بانک شهر طی 2 سال گذشته، با اتکا به دانش و توان نیروهای جوان و توانمند شبکه شعب خود توانسته اقدامات مهمی مانند: «افزایش منابع شعب بانک»، «افزایش مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره»، «رشد مشتریان حقیقی و حقوقی»، «کاهش نسبت هزینه اداری به کارمزد دریافتی» و ... را به دست بیاورد.

بهبود عملکرد مالی و توسعه‌ای بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ ۳۱ مرد ۱۴۰۲

بهبود عملکرد مالی و توسعه‌ای بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با ارائه گزارش عملکرد در مجمع سالیانه بانک گفت: شاخص‌های عملکردی با رشد و بهبودی همراه بوده است.

ضرورت تعادل میان مصارف و منابع بانک توسعه تعاون با تکیه بر اصول مشتری‌مداری ۰۳ مرد ۱۴۰۲

ضرورت تعادل میان مصارف و منابع بانک توسعه تعاون با تکیه بر اصول مشتری‌مداری

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر ضرورت تعادل میان مصارف و منابع با تکیه بر اصول مشتری‌مداری تأکید کرد.