بایگانی‌های اصول و مقررات شهرسازی - گویای خبر
کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید محل درآمد شهرداری‌ها شود ۱۵ تیر ۱۴۰۱
معاون دادستان تهران؛

کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید محل درآمد شهرداری‌ها شود

معاون دادستان تهران، در ارزیابی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این کمیسیون در اختیار شهرداری است و اگر در ساخت و سازی اصول و مقررات شهرسازی رعایت نشود باید از تداوم آن جلوگیری کند یا اگر ساخت و سازی انجام شده است حتما منجر به تخریب شود اما هم‌اکنون در حوزه پیشگیری از این موضوع […]