بایگانی‌های اطفاء حریق - گویای خبر
ارتقا تجهیزات و سامانه‌های‌آتش‌نشانی با استفاده از ظرفیت‌شرکت‌های دانش‌بنیان ۰۷ مهر ۱۴۰۱

ارتقا تجهیزات و سامانه‌های‌آتش‌نشانی با استفاده از ظرفیت‌شرکت‌های دانش‌بنیان

تأمین نیازهای فناورانه و تجهیزات مورد نیاز و استفاده از روش‌های خلاقانه ارزان‌سازی عملیات برای آتش‌نشان‌ها به‌واسطه شرکت‌های دانش‌بنیان از مواردی است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به آن اشاره شده است.