بایگانی‌های اطلاعات به‌روز منابع آبی کشور - گویای خبر
پیشخوان رصد منابع آب کشور رونمایی شد ۲۴ تیر ۱۴۰۲
با حضور وزیر نیرو؛

پیشخوان رصد منابع آب کشور رونمایی شد

پیشخوان رصد منابع آب کشور صبح امروز با حضور وزیر نیرو و با هدف جمع آوری اطلاعات به‌روز منابع آبی کشور رونمایی شد.