بایگانی‌های اطلاعات روابط هیأت‌مدیره - گویای خبر
فاز نخست «سامانه ذی‌نفع واحد» آماده بهره‌برداری توسط شبکه بانکی ۲۶ تیر ۱۴۰۲

فاز نخست «سامانه ذی‌نفع واحد» آماده بهره‌برداری توسط شبکه بانکی

نسخه اول «سامانه روابط اشخاص ذی‌نفع واحد» مربوط به اطلاعات سببی و نسبی و اطلاعات روابط هیأت‌مدیره تا سه سطح، بر روی بستر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی آماده بهره‌برداری از سوی شبکه بانکی است.