بایگانی‌های مهاجرت - گویای خبر
واگذاری اراضی روستایی ۵۰۰ متری به شکل اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان ۰۴ آبا ۱۴۰۱
سرپرست دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن؛

واگذاری اراضی روستایی ۵۰۰ متری به شکل اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمادگی دارد در روستاها قطعات زمین ۵۰۰ متری آماده به شکل اجاره ۹۹ ساله برای متقاضیانی که آمادگی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها را دارند تخصیص بدهد.