بایگانی‌های مهارت‌آموزی معلولین - گویای خبر
ایجاد رصدخانه اشتغال مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی ۰۷ تیر ۱۴۰۲

ایجاد رصدخانه اشتغال مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در نظر داریم رصدخانه اشتغال را ایجاد کنیم تا طرح‌های پیشران و طرح‌های اثرگذار کشور را برای مجموعه و مشاغل خانگی و روستایی شناسایی کند.