بایگانی‌های مهارت‌های مدیریتی - گویای خبر
حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست منطقه‌ای کارشناسان بخش تعاون شرق کشور در استان گلستان ۲۵ تیر ۱۴۰۲

حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست منطقه‌ای کارشناسان بخش تعاون شرق کشور در استان گلستان

مدیر عامل بانک توسعه تعاون به منظور شرکت در چهارمین نشست منطقه‌ای کارشناسان بخش تعاون پهنه شمال شرق کشور به استان گلستان سفر کرد.