بایگانی‌های مهدی نورعلیشاهی - گویای خبر
مهدی نورعلیشاهی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی شد ۱۵ مرد ۱۴۰۲
در حکمی از سوی وزیر فرهنگ؛

مهدی نورعلیشاهی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی شد

وزیر فرهنگ در حکمی مهدی نورعلیشاهی را به عنوان مشاور خود و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه منصوب کرد.