بایگانی‌های مهرداد عظیمی - گویای خبر
«مهرداد عظیمی» رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور شد ۱۴ مرد ۱۴۰۲
با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

«مهرداد عظیمی» رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور شد

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهرداد عظیمی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور شد.