بایگانی‌های مهسا امینی - گویای خبر
دستور رئیس عدلیه برای بررسی دقیق موضوع جان‌باختن مرحومه مهسا امینی ۲۸ شهر ۱۴۰۱
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد؛

دستور رئیس عدلیه برای بررسی دقیق موضوع جان‌باختن مرحومه مهسا امینی

رئیس عدلیه گفت: قوه قضاییه موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و موشکافانه پی‌گیری خواهد کرد و این موضوع در دستور کار قرار دارد.