بایگانی‌های مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد - گویای خبر
تمدید مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد مشتریان دارای بدهی تسهیلاتی در بانک کشاورزی ۱۰ تیر ۱۴۰۲

تمدید مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد مشتریان دارای بدهی تسهیلاتی در بانک کشاورزی

مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد مشتریان دارای بدهی تسهیلاتی در بانک کشاورزی تا پایان شهریورماه تمدید شد.