بایگانی‌های مهندسان - گویای خبر
فاز ۱۱ پارس جنوبی به بهره‌برداری رسمی رسید ۰۶ شهر ۱۴۰۲
با حضور رئیس‌جمهوری؛

فاز ۱۱ پارس جنوبی به بهره‌برداری رسمی رسید

فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به‌عنوان آخرین فاز باقی‌مانده از این میدان مشترک گازی، با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسمی رسید.