بایگانی‌های مهندسی صنایع یاس ارغوانی - گویای خبر
حضور فعال هلدینگ فناوری بانک ملت در نمایشگاه الکامپ ۰۷ تیر ۱۴۰۲

حضور فعال هلدینگ فناوری بانک ملت در نمایشگاه الکامپ

هلدینگ فناوری بانک ملت با برپایی غرفه ای، به صورت فعال در نمایشگاه الکامپ حضور پیدا کرد.