بایگانی‌های مهندسی مالی - گویای خبر
سرپرست شرکت گروه مالی توسعه تعاون منصوب شد ۰۴ مرد ۱۴۰۲

سرپرست شرکت گروه مالی توسعه تعاون منصوب شد

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با صدور حکمی امیر مرادی را به عنوان سرپرست شرکت گروه مالی توسعه تعاون منصوب کرد.