بایگانی‌های مه گرفتگی - گویای خبر
تمامی محورهای مواصلاتی تردد روان است ۰۶ آبا ۱۴۰۱
کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور خبر داد؛

تمامی محورهای مواصلاتی تردد روان است

کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از تردد روان در همه محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: محور چالوس و برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران با بارش باران همراه است.