بایگانی‌های مواد اولیه فرش دستباف - گویای خبر
حقوق ورودی ابریشم خام در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت ۲۸ خرد ۱۴۰۲
رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد؛

حقوق ورودی ابریشم خام در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت

رئیس مرکز ملی فرش ایران از کاهش حقوق ورودی ابریشم خام از 15 درصد به 10 درصد در سال 1402 خبر داد.