بایگانی‌های مواد اولیه پوشاک - گویای خبر
افزایش ۱۲ درصدی صادرات صنعت پوشاک ۲۹ مهر ۱۴۰۱

افزایش ۱۲ درصدی صادرات صنعت پوشاک

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: در صنعت پوشاک ۱۲ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش صادرات وزنی داشته ایم.