بایگانی‌های کدینگ حسابداری - گویای خبر
کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تشکیل شد ۰۷ مرد ۱۴۰۲

کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی تشکیل شد

مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی در بانک مرکزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف خبرداد و در عین حال گفت: در شرایط تحریمی کشور، صرافی‌های مجاز و قانونمند نقش مهمی در انجام امور ارزی کشور دارند و بانک مرکزی هم با پیاده‌سازی سیستم رتبه‌بندی از این صرافی‌ها حمایت می‌کند.