بایگانی‌های کد اعلام وصول الکترونیکی - گویای خبر
اعلام آخرین فرصت اصلاح وضعیتِ اعلام وصول رسانه‌‌ها برای شرکت در انتخابات ۲۳ آبا ۱۴۰۱

اعلام آخرین فرصت اصلاح وضعیتِ اعلام وصول رسانه‌‌ها برای شرکت در انتخابات

علاءالدین ظهوریان دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از آخرین فرصت اصلاح وضعیت اعلام وصول رسانه‌ها به منظور فراهم شدن امکان شرکت در انتخابات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 24 آبان ماه 1401 خبر داد.