بایگانی‌های کد صنفی - گویای خبر
کد صنفی؛ معیار اصلی معافیت کتابفروشان از پرداخت کارمزد تراکنش ۱۳ تیر ۱۴۰۲
مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرد؛

کد صنفی؛ معیار اصلی معافیت کتابفروشان از پرداخت کارمزد تراکنش

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تأکید بر معافیت کتابفروشان از پرداخت کارمزد تراکنش خرید کارتی، با اشاره به نا‌همخوانی کد نظام صنفی در سامانه‌های پرداخت، بر لزوم اصلاح این کد طی روزهای آتی در هماهنگی با سامانه شاپرک تأکید کرد.