۰۸ اسف ۱۴۰۱

سرانه مطبو عات زرد در ایران از دیگر نشریات بالاتر است

آمار دقیقی از تعداد نشریات معروف به نشریات زرد در ایران وجود ندارد. اما می توان گفت، سرانه مطبو عات زرد ازنشریات تخصصی و علمی بالاتر است. به گزارش ارتباط امروز محمدحسن اسدی طاری، استاد رشته ارتباطات می گوید: چنین نشریاتی در کشور ما بیشتر در حوزه های ورزشی، فرهنگی واجتماعی_خانوادگی در عرصه مطبوعات حضور […]

فرهنگ جامع موسیقی ایران منتشر شد ۱۲ خرد ۱۴۰۱

توسط استاد «بهروز وجدانی»
فرهنگ جامع موسیقی ایران منتشر شد

بایگانی‌های چند رسانه ای - گویای خبر
دانشگاهی که همراه با خانواده باید رفت ۰۳ بهم ۱۴۰۰

دانشگاهی که همراه با خانواده باید رفت