معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی از نهایی و اجرایی شدن موافقت‌نامه تامین‌اجتماعی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و ابلاغ بخشنامه مربوط به نحوه اجرای این موافقت‌نامه به واحدهای اجرایی این سازمان خبر داد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری سازمان تامین‌ اجتماعی، محمد محمدی در مورد این موافقت‌نامه گفت: طبق بند الف ماده ۵ قانون تامین‌اجتماعی، در مورد اتباع خارجی که در جمهوری اسلامی ایران اشتغال به‌کار دارند، چنانچه موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تامین‌اجتماعی بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران منعقد شده باشد، در مورد ارایه خدمات بیمه‌ای به آن‌ها مطابق مفاد موافقت‌نامه عمل خواهد شد.

وی با بیان این‌که قانون موافقت‌نامه تامین‌اجتماعی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه توسط مجالس کشورهای دو طرف به تصویب رسیده و سند ترتیبات اجرایی این موافقت‌نامه نیز ۲۸ تیر سال گذشته به امضای طرفین رسیده است، افزود: مشمولان این موافقت‌نامه افرادی هستند که قبلاً یا در حال حاضر نزد سازمان تامین‌اجتماعی یا سازمان‌های ذی‌ربط در کشور ترکیه، بیمه‌پرداز بوده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند.

محمدی محور اصلی موافقت‌نامه تامین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه را تجمیع و لحاظ کردن سوابق بیمه‌ای ذی‌نفعان نزد طرفین موافقت‌نامه در احراز شرایط جهت بهره‌مندی از مزایا و تعهدات عنوان کرد و گفت: مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، کمک هزینه کفن و دفن، خدمات درمانی، بارداری و بیماری و نیز بیماری‌های حرفه‌ای از خدمات و مزایایی است که مبتنی بر تجمیع سوابق است که متناسب با سوابق در هر کشور ارایه می‌شود. در صورتی‏‌که به موجب قوانین هر یک از طرفین، برخورداری از مزایا مشروط به احراز سوابق بیمه‌‏ای باشد، سازمان مجری آن قانون در صورت لزوم و به‌شرط عدم همپوشانی، سوابق بیمه‏‌ای احراز شده به موجب قوانین طرف دیگر را همانند سوابق بیمه‌ای احراز شده طبق قوانین خود در نظر خواهد گرفت. در این حالت فرد بیمه‌‏شده و بازماندگان ‏باید درخواست‌های خود را برای دریافت مستمری به سازمان محل اقامت خود تسلیم کنند.

وی همچنین گفت: با توجه به این‌که احتمال دارد سازمان محل اقامت متقاضی لزوما با سازمان آخرین محل بیمه‏‌پردازی وی یکسان نباشد، لذا بررسی احراز شرایط برقراری و صدور حکم اولیه مستمری از جانب طرف متعاهدی خواهد بود که آخرین محل بیمه‌‏پردازی بیمه‌شده محسوب می‏‌شود.

وی کمک هزینه کفن و دفن (مراسم ترحیم) را از دیگر خدماتی برشمرد که در موافقت‌نامه تامین‌اجتماعی میان ایران و ترکیه آورده شده است و افزود: اگر بیمه‌‏شده، در سرزمین طرف دیگر فوت کند چنین تلقی می‏‌شود که محل فوت وی در سرزمین طرفی است که آن شخص در آن سرزمین بیمه ‌شده است و بازماندگان وی استحقاق دریافت هزینه مراسم ترحیم را خواهند داشت.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی همچنین گفت: با صدور بخشنامه قانون مذکور، سوابق پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی نزد سازمان‌های بیمه‌ای ذی‌ربط کشور ترکیه و بالعکس، در صورت تقاضای بیمه‌شده یا بازماندگان وی پس از طی فرایندهای اجرایی مورد توافق، برای احراز شرایط برخورداری از تعهدات و حمایت‌های احصا شده در موافقت‌نامه از سوی طرفین لحاظ خواهد شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری سازمان تامین‌ اجتماعی