اجرای طرح های آبرسانی روستایی و شهری در سال جاری، وزیر نیرو گفت: امیدواریم به کمک منابع بودجه ۱۴۰۱ بتوانیم طرح‌های آبرسانی روستایی و شهری که در برنامه داریم را امسال عملیاتی کنیم.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در حاشیه جلسه خود با اعضای کمیسیون آب و کشاورزی گفت: در این جلسه گزارشی از وضعیت آب و برق کشور در شش ماه دوم سال گذشته ارائه شد و برنامه‌های وزارت نیرو به ویژه موضوعات مربوط به تابستان و مدیریت منابع آب و برق برای سال ۱۴۰۱ ارائه شد.

وی افزود: امیدواریم در سایه این همکاری و در چارچوب بودجه ۱۴۰۱، که بودجه خوبی هم هست، بتوانیم مسائل و انتظارات مردم را برآورده کنیم. مردم هم در روستاها و هم در شهرها توقعات زیادی برای موضوع آبرسانی روستایی دارند که توقع درستی هم است. در مورد این موضوع طرح جهاد آبرسانی در حال اجرا است با هدف تأمین آب ۱۰ هزار روستا در سراسر کشور و طبیعتاً با تزریق بودجه ۱۴۰۱ این طرح عمرانی وسیع و فراگیر در سراسر کشور سرعت بیشتری می‌گیرد.

محرابیان با بیان این که در موضوع شهرها توسعه آبرسانی شهرهایی که با مشکل مواجه هستند را در برنامه داریم، افزود: امیدواریم سال ۱۴۰۱ بسیاری از این طرح‌ها را عملیاتی کنیم. هرچند از لحاظ بارش‌ها سال سختی است؛ در برخی از استان‌ها شاهد خشکسالی هستند به ویژه استان‌هایی که دو سال پیاپی خشکسالی داشتند شرایط سختی دارند. از همه هم‌میهنان دعوت می‌کنیم در بخش شرب و کشاورزی صرفه‌جویی کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر