۵ خدمت برای رونق دادن به بازار داخلی و جهانی محصولات دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه می شود.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید محصول مبتنی بر دانش بر عهده متخصصان و توانمندان داخلی و بازارسازی این محصولات در اختیار بخش دولتی است کاری که با ارائه خدمات حمایتی میسر می شود.

بر همین اساس ۵ خدمات برای توسعه بازار داخلی و خارجی این محصولات ایران‌ساختی تعریف شده است. خدماتی چون «تدوین گزارش تحقیقات بازار»، «تدوین و اجرای برنامه بازاریابی»، «بازاریابی دیجیتال»، «تهیه برنامه بازاریابی» و «ایجاد زیر ساخت های تبلیغاتی».

این خدمات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند بازار محصولات مبتنی بر دانش و تخصص را در کشور توسعه دهند و مردم را به خرید آنها ترغیب کنند. حمایت‌هایی که توسط مرکز شرکت‌ها و موسسات شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به متقاضیان ارائه می شود.

تدوین گزارش تحقیقات بازار

تدوین استراتژی مناسب برای ورود به بازار از طریق بخش‌بندی، شناسایی مخاطبان و مصرف‌کنندگان محصول، تحلیل رقبا، تخمین صحیح از میزان کشش بازار و سهم قابل کسب از آن و سایر پارامترهای تاثیرگذار در این زمینه از جمله مهمترین الزامات پیش از ورود به هر بازار جدید است.

در همین راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان، از تهیه گزارش‌های تخصصی تحقیقات بازار و تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به آن حمایت می‌کند.

تدوین و اجرای برنامه بازاریابی

بازاریابی و توسعه بازار یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در موفقیت کسب و کارهای دانش‌بنیان و فناوری محور است. این در حالی است که معمولا این موضوع کمتر مورد توجه و تمرکز فناوران و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان بوده و عموما در این بخش دچار چالش و ضعف هستند.

لذا با توجه به ضرورت توسعه بازار و افزایش سطح فروش محصولات دانش‌بنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه‌ای برای حمایت از تدوین برنامه بازاریابی این محصولات فراهم کرده است.

بازاریابی دیجیتال

عارضه‌‌یابی شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین عوامل شناخت عوامل تاثیرگذار در موفقیت کسب و کارهای دانش‌بنیان و فناوری محور است.

بر همین اساس و با توجه به ضرورت توسعه بازار و افزایش سطح فروش محصولات دانش‌بنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برنامه‌ای برای حمایت از عارضه‌یابی شرکت های دانش بنیان تعریف کرده است.

تهیه برنامه بازاریابی

بازاریابی و توسعه بازار یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در موفقیت کسب و کارهای دانش‌بنیان و فناوری محور می دانند؛ یکی از موارد پر اهمیت وجود برنامه دقیق بازاریابی و مدل کسب و کار شرکت است.

اما برخی از شرکت ها علیرغم اهمیت این موضوع، کمتر به برنامه بازاریابی توجه می کنند. لذا به منظور تقویت زیرساخت های بازاریابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری حمایت هایی را در نظر گرفته است.

ایجاد زیر ساخت های تبلیغاتی

در راستای کاهش هزینه های تبلیغاتی شرکت های دانش بنیان، بخشی از هزینه های تهیه ابزار های تبلیغاتی اطلاع­ رسانی و بازاریابی شامل کاتالوگ، بروشور، CD تبلیغاتی، وبسایت و امثالهم به شرکت های دانش بنیان پرداخت می شود.

این حمایت در راستای ایجاد توانمندی های شرکت ها و به منظور تامین الزامات اولیه تبلیغات و بازاریابی در نظر گرفته شده است.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری